Stopy krajin

Koláž cesty vlakem z Chicaga do San Franciska s ukázkami samovolné stopové tvorby krajin pomoci robotických strojků. 

Petr Nikl byl člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví, od roku 1995 loutkové divadlo Mehedaha. Vystavoval masky podobné zvířatům, sám v nich vystupoval. Získal cenu Jindřicha Chalupeckého, věnuje se malbě, grafice i kresbě. Vydává knihy Pohádka o Rybitince, O Rybabě a mořské duši, Záhádky, Divňáci z Ňjújorku, Orbis pictus aneb… Netopýří princezny. Věnuje se výtvarným a divadelním performancím. Se skupinou Lakomé Barky vydal desky Nebojím se smrtihlava a Přesletec. Účinkoval na albu Rostliny! Rostliny! skupiny Sledě, živé sledě. Vydal album Vosa. Iniciátor a hlavní programátor šestitýdenní akce Hnízda her. Rád zpívá a tančí. Za knihu Záhádky získal roku 2008 cenu Magnesia Litera.