Bohumil Vurm GO Kamera 2024

Bohumil Vurm

spisovatel

Bohumil Vurm se dlouhodobě zabývá evropskou historií a dílem Hieronyma Bosche. Je autorem mnoha knih; z posledních je nejúspěšnější „KAREL IV.  Rytíř – Poutník – Král – Císař“. Spoluautor výstav o historii naší země a vinařství. Nadace Hieronymus propaguje dílo Hieronyma Bosche, iniciovala restaurování nejslavnějšího triptychu „Zahrada pozemských rozkoší v Madridu. Podílel se na organizaci světové výstavy Bosche v Rotterdamu roku 2001. 

Fascinující malíř byl v nejznámějším díle „Zahrada pozemských rozkoší“ inspirován filozofií východu. Triptych oplývá motivy se znalostí hinduismu, buddhismu a súfismu. Etiopští a indičtí „nazí mudrcové“ se objevují na temném „Pokušení svatého Antonína“. Zvědavost a touha po poznání světa vedla Bosche do exotického světa objevů nových zemí, národů, fauny i flory. 
 
Za života Bosche podnikl Kolumbus 3 plavby do „západní Indie“ a Vasco da Gama našel cestu z Portugalska do Indie a Číny. Sto let před Boschem popsal odvážný český cestovatel, františkánský mnich Oldřich z Pordenone, jako první Evropan Tibet. Velkoplošná projekce ukáže fascinující detaily a přiblíží originální pohled na svět a stále aktuální vize.

Kdy je na programu

Hieronymus Bosch a orient

Bohumil Vurm
Hvězdárna Brno