Tomáš Šebek | Divadlo Zlín | Festival GO Kamera

BVV, Pavilon P, sál A

Přijďte se seznámit s prací organizace Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières – MSF) , která poskytuje zdravotní péči ve více než 70 zemích světa. Všude tam, kde zuří ozbrojené konflikty, epidemie, nebo přírodní katastrofy pomáhají Lékaři bez hranic díky téměř 40 000 místních a více než 3 500 mezinárodních spolupracovníků. Lékaři bez hranic pomáhají nestranně všem, kdo potřebují pomoc, bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, etnikum, vyznání, politické smýšlení či cokoliv dalšího. 

V druhé polovině bloku zavzpomínáme na slavnou cestovatelskou dvojici H+Z v podobě ukázky z divadelního představení Městského divadla Zlín. Vstříc dobrodružství, napříč světadíly, navzdory počasí i režimu.

Lékaři bez Hranic - Bosna, Indonésie, Haiti, Ukrajina | ZMĚNA PROGRAMU místo Tomáše Šebka

Pavel Gruber

Lékaři bez hranic

Zdeněk Chaloupka

dokumentarista

Vystoupí místo Tomáše Šebka, který se ze zdravotních důvodů omluvil.

Palubní deník

Ukázka z představení Městkého divadla Zlín ze hry Palubní deník.