Václav Cílek : Věci, které září

Zamyšlení nejen k šamanům a jeskynním malbám Austrálie. Všechny 3 umělce pojí silné šamanské téma a společná hravost. 
 

Petr Nikl : Tokio

Byl členem již zaniklé výtvarné skupiny Tvrdohlaví, od roku 1995 člen loutkového divadla Mehedaha.  Vystavoval masky podobné podivným zvířatům, sám v nich i vystupoval. Pro jeho obrazy je typická decentní barevnost. Roku 1995 získal cenu Jindřicha Chalupeckého. Dříve se věnoval hlavně malbě, grafice a kresbě. Vydává nejen knihy pohádek – Pohádka o Rybitince, O Rybabě a mořské duši, Záhádky, Divňáci z Ňjújorku, Orbis pictus aneb…  Fotografický portrét řeší v cyklu Netopýří princezny. Věnuje se výtvarným a divadelním performancím. Spolupracuje s různými divadelními tělesy. Se skupinou Lakomé Barky vydal desky Nebojím se smrtihlava a Přesletec. Účinkoval na albu Rostliny! Rostliny! skupiny Sledě, živé sledě. Vydal album Vosa. Iniciátor a hlavní programátor šestitýdenní akce Hnízda her. Rád zpívá a tančí. Za knihu Záhádky získal roku 2008 cenu Magnesia Litera. 

František Skála : Šamanská Austrálie

František Skála

sochař a malíř

Kreativní „showman“ slaví velké úspěchy právem. Exceluje od muziky po komiks...
Promítne cestu po Austrálii za aboriginskými skalními malbami v roce 2019. Pohovoří o jeho fascinaci přírodními pigmenty, kterou tato zkušenost iniciovala.