člověk v tísni

Hvězdárna a planetárium Brno, hlavní sál

Za aktuálního dění na Ukrajině více vnímáme výjimečnou práci skvělé organizace Člověk v tísni. Její šéf Šimon Pánek přiblíží hlavní aktivity i současné dění na Ukrajině.

Vstupenky na tento přednáškový blok zde

Afgánistán, Nepál, Afrika ...

Šimon Pánek

humanitární manažer

Člověk v tísni: Pomoc ve světě za 2 miliardy

Šimon Pánek

humanitární manažer

Člověk v tísni pomáhá lidem v nouzi. Ve válečných krizích, v oblastech zasažených přírodními katastrofami i v místech, kde se lidé bez podpory jen těžko dostanou ze začarovaného kruhu chudoby. Humanitární pomoc nevinným obětem zahraničních ozbrojených konfliktů stála v 90. letech 20. století na samotném počátku naší existence. Postupem času jsme se začali v zahraničí zabývat i dlouhodobými problémy, jako je nedostupnost kvalitního vzdělání, zdravotní péče nebo degradace životního prostředí.

Humanitární pomoc je rychlá intervence s cílem zachránit lidské životy, zmírnit útrapy a pomoci obětem katastrof opět se postavit na vlastní nohy. Rozvojová spolupráce je snaha pomoci lidem v jejich úsilí vymanit se z chudoby a dále se rozvíjet. Společnost Člověk v tísni na humanitární aktivity často navazuje rozvojovými projekty tak, aby pomohla předcházet budoucím krizím a zmírňovat jejich negativní dopady. Působí ve dvaceti dvou zemích a v patnácti z nich má stálé pobočky. Každoročně realizuje projekty v objemu několika set milionů korun pro stovky tisíc lidí, kteří se narodili ve znevýhodněných oblastech světa.