Martin Bursík,  Pavol Barabáš a Jan Dungel | Festival GO Kamera

BVV, Pavilon P, sál A

Tibet

Martin Bursík vyrůstal jako skaut, začal cestovat a postupně se vydával i do vysokých hor. Obě záliby ho zavedly na první velkou cestu – do Tibetu. V roce 1988 bylo Martinovi 28 let a hranice Tibetu překročil ilegálně, v době vyhlášení výjimečného stavu. Setkání s tibetskou kulturou zasáhlo jeho srdce a vzbudilo zájem o osud tibetského lidu.

Venezuela: Ve stínu jaguára

Čtyři přátelé se vydali proti proudu amazonských řek na nejistou cestu. Prošli tajemné pohoří Sierra Maigualida, kterým kromě indiánů ještě nikdo nikdy neprošel. Dostali se tak do jejich světa. Do světa založeného na úctě k vlastnímu společenství. Díky spiritualitě jsou indiáni kmene Hodi propojení s okolní přírodou. Věří, že poškodit prales znamená poškodit sami sebe. Jedni z posledních přírodních indiánů na této planetě přijali odvážlivce do své osady a umožnili jim poznat a autenticky zachytit jednoduchost jejich bytí a přinést tak důležité poznání.