Karel Janeček GO KAMERA 2022

Karel Janeček

matematik

Známý matematik a společenský reformátor vystudoval obor teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Studoval také na univerzitách v USA, kde získal tituly MBA (Bradley University, Peoria) a Ph.D. (Carnegie Mellon University, Pittsburgh). Už za studií napsal program na Monte Carlo simulace Black Jacku, 9 x rychlejší než druhý nejrychlejší program té doby. Zde vydělal první větší peníze a stal se finančně nezávislý. Peníze považuje za energii, která má pomáhat tam, kde to má smysl. Proto finančně podporuje vědu, vzdělávání, umění, instituce i nadané jednotlivce. Na dobročinné účely dal již více než 21 % svého majetku. Většinu času věnuje projektům, které mohou zlepšit atmosféru ve společnosti a její fungování. Mezi tyto projekty patří:

Nadace Lilie a Karla Janečkových je iniciátor systémových změn ve společnosti. Zaštiťuje mj. projekt Laskavec, který upozorňuje na laskavé dobrosrdečné lidi mezi námi, a oceňuje je. Prostřednictvím programu 3-2-1 Dílna pomáhá s realizací start up projektů pro inovativní řešení sociálních problémů, s nastartováním vlastního byznysu, či „jen“ s rozvojem sebe samého. Nadační fond eduzměna se dlouhodobě systematicky věnuje problematice českého školství. Identifikuje jeho problematické aspekty a nalézá konkrétní kroky k jejich vyřešení a odstranění tak, aby děti škola bavila a aby je dostatečně připravila pro život. Nejnovějším Karlovým projektem je pak oddlužení českých dětí.

Znesnáze21 je dárcovská platforma, která umožňuje založit charitativní sbírku za pár minut. Vytvořil ji proto, aby se rychle a bezpečně mohlo spojit hodně lidí a bylo možné zajistit finanční pomoc tam, kde je potřeba. Celková částka pomoci se v roce 2021 vyšplhala na 86,5 milionu korun.

Nadační fond proti korupci podporuje občany, kteří se odmítají smířit s korupcí. Učí všechny generace, jak se korupci postavit. Věnoval se 20-ti kauzám, je aktivní v legislativě. Ušetřil Česku přes dvě miliardy korun.

Decision 21 je profesionálně vyvinutá hlasovací online platforma, jejímž cílem je ulehčit skupinové rozhodování a zapojit do něj veřejnost. Umožňuje hlasování pomocí metody více hlasů - plusových, v případě potřeby i hlasu minusového. Pravidelně ji používají desítky měst a škol v rámci rozpočtování, se kterým několikrát pomohla i v New York City.

Science 21 je výzkumná instituce. Vyvinula edukativní hru Mathesso, která  umožňuje získat znalost základních vztahů mezi čísly, bez jediného výpočtu a nutnosti cokoliv se učit a vysvětlovat.

Karel stál u zrodu Nadačního fondu Neuron, s podporou špičkových vědců a nadaných studentů. Snaží se o propojování vědy a byznysu a o rozvíjení moderního mecenášství.

V lednu ohlásil kandidaturu na prezidenta ČR. Volby se uskuteční v lednu 2023. Hlavní programové pilíře vychází z Karlovy životní filozofie a hodnot, které vyznává. Je jich pět:

Země pro 21. století - dlouhodobý společný cíl: semknutá společnost ve zdravě fungující zemi.

Děti a vzdělávání – vzdělanosti, hlavnímu pilíři prosperity a udržitelnosti národa, mělo být věnováno více pozornosti než dosud.

Svobodná společnost - je snadné vyvolat strach a společnost rozdělovat. Naše svoboda je oslabována, tomu je nutné se postavit.

Spravedlivý stát - s minimem korupce, kde všichni mají stejná práva. Vymýcení korupce usiluje dlouhodobě. Čestnost, slušnost a odvaha součástí každého z nás.

Zdravý a aktivní život – podpora přirozené imunity, aktivita a sport. Zdraví má zásadní vliv na kvalitu životů i ekonomiku státu. Péče o vlastní tělo je zodpovědnost k sobě i společnosti.

Jako první povede kampaň i v prostředí virtuální reality. Projekt Metaverse je  spuštěn v září.

Karel je ženatý a má pět dětí. Mezi koníčky patří skákání s padákem, slack line, jízda na jednokolce, účast na rally jako spolujezdec. Je vášnivý hráč hry Mathesso
 

Kdy je na programu

Markéta Kutilová : Války

Markéta Kutilová

Karel Janeček : Švédsko za polárním kruhem

Karel Janeček
BVV, Pavilon P, sál A