Gruber Pavel | Festival GO Kamera

Pavel Gruber

Lékaři bez hranic

Válka v Bosně byla jeho první misí a touha pomáhat už v něm zůstala. To, že sám není lékař, mu v práci vůbec nevadí. Naopak. „V manažerských pozicích se snažíme lékaře nemít,“ říká Pavel Gruber, šéf české pobočky pro humanitární organizace Lékaři bez hranic. V současnosti objíždí republiku výstava Lékaři bez hranic zblízka. Snaží se přilákat drobné dárce i dobrovolníky.

Kdy je na programu

Lékaři bez Hranic - Bosna, Indonésie, Haiti, Ukrajina | ZMĚNA PROGRAMU místo Tomáše Šebka

Pavel Gruber , Zdeněk Chaloupka

Palubní deník

Městské divadlo Zlín
BVV, Pavilon P, sál A

Přijďte se seznámit s prací organizace Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières – MSF) , která poskytuje zdravotní péči ve více než 70 zemích světa. Všude tam, kde zuří ozbrojené konflikty, epidemie, nebo přírodní katastrofy pomáhají Lékaři bez hranic díky téměř 40 000 místních a více než 3 500 mezinárodních spolupracovníků. Lékaři bez hranic pomáhají nestranně všem, kdo potřebují pomoc, bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, etnikum, vyznání, politické smýšlení či cokoliv dalšího. 

V druhé polovině bloku zavzpomínáme na slavnou cestovatelskou dvojici H+Z v podobě ukázky z divadelního...