Karel Fuller

Karel Fuller

průvodce šamanskými technikami

Je muž na spirituální medicínské cestě, tanečník obřadu „Tance slunce“. Být tanečníkem slunce je velká pocta a závazek kráčet po rudé stezce bojovníka. Karel žije s neoblomným záměrem, který je inspirující až nakažlivý. Prošel dlouhou cestou duchovního rozvoje, mnoha výcviky a má v sobě něco jedinečného a silného. Potřebuje jít za světlem, pravdou, léčením, propojovat. Vede šamanské semináře, přechodové rituály a rituály potní chýše.

Praktikuje duchovní a šamanskou cestu prérijních indiánů. Absolvoval šamanský výcvik Prof. Michaela Harnera „Foundation for Shamanic Studies“, který  završil studiem vyspělých šamanských technik. Zabývá se fenomény smrti a umírání, vede mužské kruhy. Je facilitátorem holotropního dýchání. V rámci transpersonální psychologie se řadu let věnuje problematice psychospirituální krize. Je členem České psychedelické společnosti.
 

Kdy je na programu

Karel Fuller : Šamani a šamanismus

Karel Fuller

Matěj Ptaszek : Ekvádor a Kolumbie

Matěj Ptaszek
BVV, Pavilon P, sál A