Přednáška: 22.1.2017 | 12:15 CESTOVATELSKÁ LEGENDA

Narodil se 19. 12. 1930 v Bílině. Na Právnické fakultě UK vystudoval mezinárodní právo, působil jako osvětový inspektor pro umění v Karlových Varech. Od roku 1956 studoval při zaměstnání etnografii a folkloristiku na FF UK, zaměřil se na mimoevropskou etnologii. V letech 1960-1962 působil jako odborný asistent geografie na Pedagogickém institutu v KV, 1962- 1972 v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV. Po roce 1972 se věnuje literární tvorbě a pokračuje v badatelské a popularizační činnosti, spojené s četnými dlouhodobými cestami. V 50. letech navštívil kavkazské republiky SSSR, od 60. let opakovaně pobýval v Americe, Austrálii a Oceánii. Vykonal čtrnáct cest kolem světa. 1963-1968 byl místopředsedou s.-latinskoamerické společnosti, je člen mezinárodních etnologických společností při UNESCO v Paříži. Jako jediný Čech je čestným indiánským náčelníkem. Má jméno Okima, Ten, který vede. Zvolil si jej severoamerický kmen Kikapú. Snad žádný Čech neprocestoval takový kus světa jako etnolog, cestovatel a spisovatel Miloslav Stingl. Vedle věhlasné dvojice Hanzelka a Zikmund patří mezi nejslavnější tuzemské autory cestopisné literatury. Na cestách strávil 20 let, navštívil 150 zemí, domluví se 17 jazyky včetně papuánského kmene Kumů. 8.6. 2013 vstoupil do rekordmanské síně slávy jako nejvydávanější český autor! Na svém kontě má 43 knih ve 239 vydáních v úhrnném nákladu 16 919 000 výtisků.

Po několika dekádách naléhání přátel a kolegů Miloslav Stingl souhlasil s vytvořením své autorizované biografie. Příběh legendárního cestovatele odhaluje dosud nikdy nepublikované zážitky z celého jeho života včetně dětství, dospívání a profesního života, dotýká se i citlivých osobních témat. Kniha kombinuje psaný příběh, Stinglovy současné komentáře k daným událostem a nejzajímavější úryvky z jeho díla. Publikace obsahuje deset celostránkových map s trasou jeho cest, autentické fotografie a bonusové předměty. Naprostým unikátem je nástěnná ručně malovaná mapa světa zachycující všechny Stinglovy důležité cesty a DVD s archivními dokumentárními filmy. Dlouho očekávaná kniha vychází s předmluvou Miroslava Zikmunda, je provázena jedinečnými ilustracemi Elišky Chytkové. Miloslav Stingl spolu s autorem Adamem Chroustem odhalí, jak kniha vznikala, a jaké tajemství skrývalo 280 Stinglových kufrů.

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

cestovatelske stredy  tajemna indonesie   ban-pata-promitani  ban-pata-livingstone

 

reklama17

brno


231105